HANNA HÅRD/ORDVAN TEXTPRODUKTION [www.ordvan.se] [hannahard@gmail.com]
STARTSIDA   PROJEKT  LÄNKAR:
UPPDRAGSGIVARE:

ABF Örebro
Alastor Press
Bokförlaget Atlas
Bang
ETC förlag
ETC Kommunikation
Federativs förlag
Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria
Kabusa Böcker
Kolik förlag
Kraft&Kultur
Makadam förlag & bokproduktion AB
Modernista
Bokförlaget Mormor
Ordfront förlag
Ordfront magasin
Paletten
PC Gamer
Premiss förlag
Bokförlaget Semic
Situation Sthlm
Studentlitteratur
Super PLAY
Svensk Bokhandel
Tiden
Utopi magasin
Vertigo förlag
Volante QNB Publishing
Voltaire Publishing
Värmlands nation i Uppsala


<3:

Linda Shamma Östrand
Maria Libert Bokformgivning & Illustration
Revoluform

   
 
 
 
©Hanna Hård 2006-